İnek Burunlu Vatoz

Content Image
Uzunluk
Ömür

213 cm

Beslenme Şekli

Karnivor; balık, kabuklular, kafadan bacaklılar (etçil)

13 -18 yıl

Ağırlık

15 – 23 kg

İnek Burunlu Vatoz büyük sürüler halinde yaptığı uzun göçlerle bilinir. İnek Burunlu Vatozların iğneleri zehirlidir. Ancak onlar büyük gruplar halindeyken bile çekingen bir türdür ve tehlikeli değildir. İnek Burunlu Vatozlar derinliği 22 metre kadar olan denizlerde ve acı sularda yaşarlar ki, haliçler ve koylarda da sıklıkla görülebilmektedir.